De accountant als coach

Vandaag seminar over de Accountant 3.0 meegemaakt. Coaching door de accountant van relaties met daarbij kennis domeinen. 

Op zich kan dit de accountant in een spagaat brengen. Waar liggen zijn werkelijke kwaliteiten c.q. aandachtsgebieden dan nog?

 

Mentoring


Coaching is een breed begrip. Of blijft het toch bij specialistische coaching?

 

Ik denk zelf meer aan Mentoring door de accountant. Aandacht aan de relatie. Ondersteuning met vooral financieel kijken naar de toekomst en de relatie horen/aanvoelen en ervoor zorgen dat op andere aandachtsgebieden de externe juiste personen met elkaar in contact worden gebracht.

 

Hierbij heeft de accountant dan een Mentoring rol.

 

Gevoelsmens


Belangrijk is daarbij te letten op de ondernemer. Hoe functioneert de ondernemer zelf nog? Hoe gelukkig is de ondernemer nog zowel zakelijk als privé? Is het Waarom in de organisatie nog bekend?

 

Want naast alle cijfertjes vraag ik mij toch wel ongerust af wie daadwerkelijk nog het gevoelsmens ondernemer in de gaten houdt? Hoeveel ondernemers zijn in eerste instantie vanuit hun gevoel begonnen?

 

Met inspirerende groet 

 

Ronald Osephius Inspirator

+31 (0)6 - 21 55 66 00

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0