TARIEVEN professioneel"'Achteraf gezien had ik dit veel eerder moeten doen', is een uitspraak die ik al van zoveel ondernemers/organisaties, na het afnemen van mijn diensten, heb mogen horen. De moeilijkste stap is vaak het eerste contact maken. De investering zelf is het meer dan waard. Ervaar het zelf!"

(Ronald Osephius)

 


Een bedrijfsauto, vliegtickets en andere bedrijfsmiddelen worden vaak eenvoudig aangeschaft. De kosten voor overnames zijn te verklaren. Het opleiden van personeel is een vanzelfsprekend iets. Zo ook de bonus waar jij zo hard voor hebt gewerkt. 

 

Echter bijtanken, op jouw eigen pad, doe jij als ondernemer of als leider binnen een organisatie zelf vaak op jouw vrije dagen. Daar zijn toch zeker ook de vakanties voor bedoeld. En kwesties die onverklaarbaar zijn, blijven vaak liggen omdat het lijkt dat ze zo moeilijk te vatten zijn. Tot opeens de vragen opkomen:

"WAAROM?"

 en/of

"WAT NU?"

Durf in jouzelf/organisatie te investeren! 

 

Hoeveel dat is?

 

Binnen Praktijk Osephius wordt er rekening gehouden met type organisatie, welke rol binnen een organisatie, omstandigheden en soort werkzaamheden. Dus neem NU nog contact op. Er is tot nu toe altijd een PASSENDE OPLOSSING gevonden.

 

www.ronaldosephius.nl Zeester Schelpen Krab Scheermes Bewust Groeien vanuit innerlijke kracht
INZICHT LAAT JOU ZOVEEL ZIEN

"Het oude hoort men van de leraar; het nieuwe ligt in het eigen inzicht besloten. Voor wie dat heeft ingezien, ligt alles wat hij te leren heeft in hem zelf"

(Baigan Ishida)

 


Wat is het jou in 2024 werkelijk waard


 

 Dagdeel of blok

 

Afhankelijk van:

- type organisatie

- welke rol (medewerker/management/board-directie)

- dienst

- dagdeel

- dag- en/of projectafspraak worden andere tarieven gehanteerd.

 

Deze tarieven zijn op aanvraag te krijgen.

 

Binnen Praktijk Osephius wordt bij bezoek aan opdrachtgever of client een dagdeel, dag of een per functie X aantal af te nemen blokken gefactureerd.

 

Bij bezoek aan de Praktijk, online of telefonisch contact wordt er met een van te voren afgesproken uurtarief gewerkt. Ook hier is het uurtarief afhankelijk van type organisatie en welke rol men heeft. 

 

Achteraf extra waardebepaling

 

Sommige relaties van Praktijk Osephius kiezen voor een uurtarief met dan daarbij een door henzelf achteraf EXTRA WAARDE / MEERWAARDE BEPALING met een betaling aan het einde van een kwartaal en/of jaar! Ook hier is het uurtarief afhankelijk van type organisatie en welke rol men heeft. Nadeel voor opdrachtgever bij deze afspraak is dat werkelijk elke tijd die nodig is, wordt doorberekend. 

 

Verplaatsingen

 

Voor reizen naar andere locaties dan die van Praktijk Osephius wordt 0,80 euro exclusief BTW in rekening gebracht indien er per auto wordt gereisd. Andere verplaatsings- en verblijfskosten worden van te voren besproken. 

 

meerwaarde werkzaamheden


De positieve impact van het werk door Praktijk Osephius is niet altijd direct merkbaar. Het totaal bedrag van de factuur is de beloning voor de geleverde diensten. Wanneer blijkt dat jij als opdrachtgever het werk toch hoger waardeert, dan kan er altijd onder vermelding van het gebruikte factuurnummer een extra storting worden gedaan.

 

DUO tarief 2024


Indien een uurtarief is overeengekomen en bij bepaalde gesprekken wens jij dat nog iemand deelneemt, dan wordt het uurtarief met 1,35 vermenigvuldigd.

 

Naast een eventueel avond en weekendtarief.

 

Avond en weekendtarief 2024


Voor wie in de avonden wilt afspreken, wordt het overeengekomen tarief extra met 1,25 vermenigvuldigd.

 

Spreek jij liever af in het weekend? Is mogelijk. Echter dan wordt het overeengekomen tarief extra met 1,50 vermenigvuldigd.

 

Handvaten


- Intake gesprek

Indien dit direct een sessie wordt dan tarief welke wordt overeengekomen via dagdeel of blok. 

 

- Boek de Valkuilen van de Bron

Digitale versie 12,50 euro inclusief BTW Hardcover versie 20,50 inclusief BTW 

 

- Werkboek

Tegen overeengekomen uurtarief

 

- Dagboekje

Waardering tegen eigen bijdrage

 

- Heb ik mijn best gedaan

Blok van 7 dagen en 13 weken tegen overeengekomen uurtarief

 

Workshops en trainingen


De tarieven van workshops en trainingen worden altijd bij de workshop en/of training genoemd. 

 

Direct al een eerste meevaller


Oh ja, weet dat de zakelijk diensten van Praktijk Osephius vaak onder de AFTREKPOSTEN vallen......

 

inkomens- en omzet afhankelijke berekening


Ik ben van mening dat iedereen, ongeacht het inkomen en/of omzet, de kans mag hebben om gebruik te maken van mijn diensten. Zodoende hanteer ik een inkomens- en omzet afhankelijk tarief en/of regeling voor mensen en organisaties die het financieel (even) niet hebben. Neem hiervoor a.j.b. contact met mij op.  

 

Wanneer men de begeleiding aan een organisatie laat factureren en/of de begeleiding is gericht op een professionele vraag, dan geldt een professioneel tarief

 

verdienmodel


Binnen Praktijk Osephius wordt een verdienmodel gehanteerd, waarbij uitgegaan wordt van duurzaam succes. Win, Win, Win voor Planet, People en Profit. Binnen de Praktijk wordt dit WAARACHTIG SUCCES genoemd. 

 

Deel daarvan is dat ongeveer 20% van de omzet wordt gebruikt om personen en/of organisaties zonder vergoeding te begeleiden. Het betreft hier personen en/of organisaties die op het moment van begeleiding niet de mogelijkheid hebben om de facturen te betalen.

 

Achteraf en/of op het moment dat men meer liquide is, is het altijd vrij om aan mijn diensten een waarde te koppelen.  

 

De kleine lettertjes


*Ben jij verhinderd en vergeet jij dit binnen 48 uur aan mij door te geven, dan ben ik genoodzaakt de afspraak jou volledig in rekening te brengen indien de uren nog niet zijn gefactureerd.

 

*Ben jij verhinderd en heb jij van mij al een projectafspraak/vaste prijsafspraak factuur ontvangen, dan zal ik 50% van het aantal geplande uren of blok van de verhinder datum alsnog in rekening brengen, indien jij de verhindering niet binnen het bovengenoemd aantal uur hebt doorgegeven. De gefactureerde diensten zullen in overleg op een andere datum worden ingepland. Verplaats jij dezelfde verhinder afspraak drie keer of meer, ook al is dit meer dan 48 uur van te voren, dan zal ook 50% van het aantal geplande uren of blok van de verhinder datum alsnog in rekening worden gebracht. 

 

*Ik ben geen medicus. Als jij afspraken met therapeuten etc. hebt, laat deze a.j.b. gewoon doorgaan. Zie ook DISCLAIMER.

 

*Met sommige cliënten maak ik projectafspraken c.q. vaste prijsafspraken. Hiervoor wordt dan een factuur vooraf gestuurd. Uiteraard kan dat ook met jou. Echter zeg jij op eigen initiatief halverwege op, dan wordt er geen creditnota c.q. restant terugbetaling gedaan. Bij wederzijdse opzegging vindt dit wel plaats.

 

*Heb jij een openstaande factuur en gaan wij elkaar opnieuw ontmoeten voor een nieuwe afspraak, geen probleem! Neem het openstaande bedrag dan contant mee of een bewijs van betaling. Ben jij dat dan vergeten, dan gaat onze afspraak dit keer niet door en maken wij een nieuwe afspraak. Ik breng jou deze vervallen afspraak wel inrekening. Lijkt mij eerlijk. Ook als wij een projectafspraak hebben, dan zal de waarde van de sessie worden doorberekend.

 

*Heb ik jou twee keer aangemaand en staat de factuur bij een nieuwe afspraak helaas nog open, dan gaat onze afspraak dit keer niet door en maken wij een nieuwe afspraak. Echter reken ik de waarde van deze bevroren sessie aan jou door. 

 

*Tarieven kunnen per jaar marktconform gewijzigd worden. Lopende trajecten worden dan automatisch volgens het nieuwe tarief doorberekend. Bestaande cliënten worden van deze wijziging niet op de hoogte gebracht. Laatste wijziging is van 1 januari 2024.

 

*De Privacy Verklaring is direct van kracht bij zowel een mondelinge als schriftelijke opdracht.

 

 


KEY WORDS / tags


Investering, terug verdienen, zakelijk, tarieven, Tarief, kosten, ondersteuning, groei, persoonlijke ontwikkeling, inzicht, vraagstelling, verlangen, aftrekpost, onderneming, organisatie, team, afdeling, opleiding, INVESTERING, investering, opleiding, ceo, ceoo,