DISCLAIMER"De zogenaamde kleine lettertjes. Onderstaande informatie is wel belangrijk voor jou om te weten. Dus neem ajb even de tijd om ze door te nemen"

(Ronald Osephius)

 


De kleine lettertjes


Garanties; De werkwijzen binnen Praktijk Osephius zijn zeer succesvol en wetenschappelijk bewezen, echter op de resultaten van de behandelingen worden geen garanties gegeven.

 

Reguliere geneeskunde; Behandeling waarin de methode PSYCH-K® en/of LoveMethod wordt toegepast, maakt de reguliere geneeskunde niet overbodig. De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze en de behandeling geschiedt op eigen risico. Bestaande medicatie en andere therapieën kunnen uitsluitend in overleg met de behandelende arts en/of specialist worden aangepast of beëindigd. Niets op deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. De inzichten en adviezen zijn ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere medische gezondheidszorg.

 

Klachten; Mocht jij des ondanks onze samenwerking een klacht hebben, dan kan jij dit via een vaste klachtenprocedure aanmelden!

 

Persoonlijke gegevens; Bij het aanmelden/inschrijven bij Praktijk Osephius geef jij toestemming voor het verwerken van jouw gegevens, welke alleen door jou verstrekt zijn, door Praktijk Osephius voor intern gebruik. Deze gegevens zijn beveiligd door middel van meerdere passwords en worden via een backup systeem veiliggesteld. Ze zijn alleen maar inzichtelijk bij en door Praktijk Osephius. Andere partijen zullen de door jouw verstrekte gegevens nooit ontvangen, tenzij jij hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Jouw dossiergegevens worden in een spreadsheet bestand bijgehouden en zijn alleen inzichtelijk door Praktijk Osephius. Mits jij anders schriftelijk toestemming geeft. 

Jouw voornaam, achternaam, geboortedatum, mailadres en interesses worden daarnaast in een intern mailingbestand geplaatst waardoor jij per mail Inspiratie berichten zal ontvangen. Hiervan ontvang jij een dag na aanmelden, in het interne mailbestand, een bericht van, zodat jij alsnog kan aangeven hier wel of niet gebruik van te willen maken. Deze gegevens zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld. Jouw gegevens in dit mailbestand zijn altijd door jou in te kijken, te wijzigen en te verwijderen. Tevens zijn bestaande cliënten automatisch in dit bestand geplaatst. Jij kan jou altijd uitschrijven voor het mailingbestand. Bij uitschrijving blijven jouw persoonlijke gegevens voor alleen intern gebruik bestaan. Schriftelijke correspondentie vindt voornamelijk plaats via mail en tekstberichten. Hiervoor zijn ook de door jou verstrekte persoonlijke gegevens nodig. 

 


KEY WORDS / tags


ronald osephius, ronald osephuis, maassluis, counselor, opsteller, opstelling, mentor, klankbord, inspiratie, inspirator, inspireren, ervaringsdeskundig, in zicht, inzicht, spiegelen, spiegelogie, fluisteren, kind, business coach, adviseur, spiegelaar, inzichtgever,