energetisch werk“Jaren geleden reed ik de straat in en zie mijn oudste zoon, toen nog in een hele jonge leeftijd, tussen een groep kindjes staan. Weet dat hij voor zijn leeftijd toen niet al te groot was. Er werden allerlei woorden over zijn lengte naar hem geroepen en hij staat daar heel relaxed, eigenlijk helemaal liefdevol, tussen. Ik moest direct aan de woorden, waar ik het totaal niet mee eens was, van mijn ouders denken; ‘Schelden doet geen pijn’ en ‘Het zijn maar woorden’. Ik voelde in mijzelf nog een oud stuk opkomen en vond dat ik het voor mijn zoon diende op te nemen. Ik riep hem bij mij en zei hem dat hij iets terug moest doen. Moest zeggen. Hij keek mij verwonderd aan en zei dat dat allemaal niet zou helpen. Juist wat hij nu deed, was het beste. Hij gunde ze allemaal zijn glimlach waardoor ze vanzelf stil zouden worden. Heel bewust deed hij dit. Vol liefde. In eenheid. Wat een wijsheid. Wat een energie. En, daar gaat het voor mij bij Energetisch werk allemaal over.

 

Liefde, Licht, Frequenties, Trillingen, Energie. Dit zijn voor mij de bindmiddelen tussen ALLES!”

(Ronald Osephius)

 

Albert Einstein heeft het ook verwoord: 

Alles is energie!

Albert Einstein Everything is energy Alles is energie Bewust groeien vanuit innerlijke kracht Ronald Osephius

healing therapie


Een ander woord voor energetische werk is Healing.

 

Als jij op internet zoekt op het woord healing zijn er meerdere definities. Wikipedia toont; ‘Healing is een term die met name in het jargon van de alternatieve geneeswijzen wordt gebruikt als een verzamelnaam voor een groot scala aan therapeutische en paranormale handelingen die men onder behandeling van een therapeut kan ondergaan, maar die men ook als zelftherapie uitvoert. Healing kan ook betreffen het genezen van medisch erkende lichamelijke aandoeningen, en beoogt het contact te herstellen met de zogenaamde kosmische levensenergie, waar ieder wezen deel van uit zou maken. Met healing wordt ook het verwerken van trauma's of andere psychologische schade bedoeld, die in dit leven of vorige levens zouden zijn opgelopen.

Zowel de begrippen 'kosmische levensenergie' als 'vorige levens' worden in de westerse geneeskunde niet erkend, maar hebben met name in de oosterse en christelijk-esoterische culturen een belangrijke rol. Healing is sinds de jaren 80 van de 20e eeuw in zwang geraakt, mede door de stijgende populariteit van oosterse geneeswijzen en de opkomst van de newagebeweging.’ 

 

Vooral het werken met kosmische of spirituele levensenergie en het verwerken van trauma's heeft mij door de jaren heen enorm getriggerd. Ik geloof in healing door middel van (het doorgeven van) energie. Ik heb zoveel POSITIEVE RESULTATEN in en rond mijn Praktijk meegemaakt. Daarom gebruik ik veel liever de woorden Energetische werk."

(Ronald Osephius)

 


intuïtieVE HEling


Jij mag absoluut nog moeite hebben met het woord Healing. Vaak heb jij vanuit jouw opvoeding en/of omgeving daar een beeld bij. Echter woorden als Yin Yang, Chakra's, Reiki, Tai Chi, Resonantie, Kristallen, Coherentie, Prana, Leylijnen, Muziek, Intuïtie, Kleuren, Water en Comfortzone zullen jou bekend zijn. Allemaal begrippen die gebruikt worden tijdens healing therapieën. Door de jaren heen zijn er binnen Praktijk Osephius diverse methodes toegepast en zelfs ontwikkeld die de cliënten allen als ENORM BEVRIJDEND EN TRANSFORMEREND ervaren. Allerlei methodieken die 'officieel' vallen onder Healing/Energetisch werk echter die tijdens de sessies nooit zo benoemd zijn of worden.

 

Eigelijk is het werkelijk Intuïtief werk dat vanzelf gebeurt vanuit veiligheid & vertrouwen. Onderstaand wordt een aantal binnen de Praktijk toegepaste methodieken verder toegelicht.

 

cirkel van CREATIE KAMERS


www.ronaldosephius.nl roofvogel water arend Bewust groeien vanuit innerlijke kracht

reconnective healing


www.ronaldosephius.nl Bizons wilde buffels Heide avondzon Bewust groeien vanuit innerlijke kracht

Ervaar TRAUMA HEALING


www.ronaldosephius.nl nautilus zee blauw Bewust groeien vanuit innerlijke kracht


KEY WORDS / tags


heling, Trauma healing, Energetisch werk, Lichtwerk, Licht werk, ronald osephuis, rosephius, rosephuis, emoto, coherent, ademwerk, bewustzijnsas, verzamelpunt, brein, lichaam, lichamen, stralen, schaduwwerk, pijnlichaam,