cirkel van creatie kamers"Bij mijn persoonlijke- en professionele groei werd mij vaak gevraagd of ik het altijd volgens mijn plan had bereikt. Of ik mijn dromen volgde en/of het was gegaan zoals gedacht dat het zou gaan?

En, dan antwoorden ik meestal hetzelfde; ‘het ging gewoon zoals het ging!’

Achteraf weet ik dat dit niet zo is. Achteraf heb ik geleerd dat het hebben van doelen, bewust of onbewust, en daar daadwerkelijk actie bij ondernemen voor jou heel veel structuur en duidelijkheid geeft. Het bepalen en bereiken van jouw doel/doelen kan op allerlei manieren. Zachte kant. Harde kant. De bekende middenweg etc. Creatie kamers is binnen Praktijk Osephius door de jaren heen ontstaan en is een combinatie van methodes van zacht, hard en de bekende middenweg. Voelen, denken, weten en geloven. Ik gun jou en/of jouw organisatie werkelijk deze groeimethode toe!"

(Ronald Osephius)

 


DE MOEILIJKSTE FASES IN GROEI


Groei ontstaat meestal uit een doel. Een doel zelf gebeurt vaak uit een;

 • Verlangen.
 • Wens.
 • Behoefte.
 • Wil.

Alleen de Praktijk leert dat twee groeifases het moeilijkst zijn;

 1. … erin GELOVEN. Pas als jij het helemaal in jouw vezels voelt, ga er dan voor. Geloof jij er niet in, doe het dan niet of werk eerst aan jouw geloof.
 2. … blijven VOLHARDEN. Dus wanneer jij het moeilijk krijgt tijdens het volharden, haal dan jouw energie uit geloven.

Er blijken echter meerdere fases te bestaan die uiteindelijk jouw doel SUCCESVOL maken. 

 

GROEIFASES


Marinus Knoope heeft in zijn boek DE CREATIESPIRAAL het proces omschreven hoe jij in twaalf stappen (lees fases) jouw doel kan bewerkstelligen. Zijn Creatiespiraal draait met de klok mee. Elke fase heeft zijn specifieke kenmerken. Hans Andeweg heeft naar deze Creatiespiraal gekeken en hier zijn kennis aan toegevoegd omtrent (levens)energie. Hij gaat er vanuit dat er energie is die een VORMKRACHT heeft en een energie die een DAADKRACHT heeft.  Praktijk Osephius heeft dit verder uitgewerkt in de Cirkel van Creatie Kamers, waar alles in 1 zit.

 

www.ronaldosephius.nl Open armen Zon Bergen Liefde Vrede Sneeuw Bewust Groeien vanuit innerlijke kracht
DURF TE ONTVANGEN

"Verlangen en Wensen zijn vaak niet van jou. De diepere energetische laag is: Wat wil jij (wel). Wat heb jij nu nodig? Is dat Liefde? En, durf jij dit werkelijk te ontvangen?"

(Ronald Osephius)

 


alles in 1


Binnen Praktijk Osephius is tijdens sessies met cliënten ontdekt dat de fases van de Creatiespiraal in combinatie met het gedachtengoed van Hans Andeweg daadwerkelijk functioneren. Praktijk Osephius noemt dit de ‘combinatie Creatiespiraal’. Echter als er goed gelet wordt op het werken vanuit jouw gezonde delen, gelijk het systemische gedachtengoed van de vier (licht)poorten, zijnde;

 • Gezonde delen (lees Veilig & Vertrouwd).
 • Illusies.
 • Angst/Oude pijnen.
 • Vrijheid.

dan komen de fases van de ‘combinatie Creatiespiraal’ in de werkelijkheid niet altijd in de vaste, door Marinus Knoope aangegeven, volgorde voor. Zodoende is besloten om via een eigen volgorde de ‘gecombineerde Creatiespiraal’ toe te passen, waarbij deze methode de Cirkel van Creatie kamers is genoemd. Hierbij is de Nautilus als gedachtengoed gebruikt. Bestaande uit individuele gelijke kamers wordt vanuit natuurlijke nauwkeurigheid de Nautilus gevormd, hetgeen alleen maar kan vanuit VEILIGHEID en VERTROUWEN. Het Nautilus principe wordt ook wel de Gulden Snede of rij van Fibonacci genoemd. 

 

Zo creëert Creatie kamers jouw groei vanuit jouw VERLANGEN/WENS/BEHOEFTE/WIL, waarbij elke individuele kamer om een unieke nauwkeurige aanpak. c.q. behandel/aandachtsmethode vraagt. Alles vanuit de juiste aandacht, frequentie en energie. Waardoor uiteindelijke groei daadwerkelijk vanuit innerlijke kracht wordt gerealiseerd.  

 

In deze methodiek wordt samengevoegd;

 • wetenschap
 • psychologie
 • spiritualiteit
 • religie.

Anders gezegd; "wordt er gewerkt met de energie van het spirituele-, mentale, emotionele- en fysieke- lichaam."

 


KEY WORDS / TAGS


Loslaten, toelaten, toevoegen, lichtpoort, wens, behoefte, oerbron, oceaan, brein, hoofd, hart, ziel, circles of believe, circles of belief