WERKEN MET PAARDEN"Als kuddedier is een paard een zeer sensitief dier, die van nature alert is op de omgeving. Een kwaliteit is dat ze elke betrokkene bewust in het hier en nu kunnen plaatsen. Vanuit deze rust en kwaliteit kan een paard een ieder inzicht in zichzelf geven. Met behulp van deze prachtige dieren gun ik iedereen deze fantastische, rustgevende en diepgaande ervaring!"

(Ronald Osephius)

 


een paard als spiegel


Paarden worden SYSTEMISCH door Praktijk Osephius in samenwerking onder anderen ingezet voor:

  • Bijzondere personen(Hooggevoelig, ADHD, ADD, PDD-NOS, Borderline, angsten, stoornissen etc.)
  • Burn-out
  • Persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Leiderschapstrainingen
  • Gezinsvraagstukken
  • Trauma
  • Teambuilding
  • Verbinden
  • Specifieke vraagstelling.

Praktijk Osephius werkt met diverse ONAFHANKELIJKE STALLEN samen. Afhankelijk van het vraagstuk en locatie wordt voor een stal gekozen. De begeleiding gebeurt altijd onder verantwoording / supervisie van Praktijk Osephius.

 

www.ronaldosephius.nl Paarden bij meer / ven / plas  Bewust Groeien vanuit innerlijke kracht
VANUIT INNERLIJKE KRACHT GEZIEN WORDEN

"Het paard is het meest begaafde schepsel in de gehele dierenwereld"

(Paul Plinzner, Das Gymnasium des Pferdes.)

 


Ervaar het


Naast zelf paarden systemisch in te zetten, wordt Praktijk Osephius vaak door andere stallen gevraagd om te assisteren bij een hulpvraag. Wanneer tijdens de begeleiding door een coach/therapeut blijkt, dat een cliënt het inzicht niet tot zich neemt (gewaar wordt), bieden de paarden een PRACHTIGE UITKOMST. Jij kan er gewoonweg niet omheen. Neem gerust contact op. Of het nu gaat om een (groep)training, workshop of een zogenaamde 1 op 1 begeleiding. Een FANTASTISCHE ERVARING!

 


KEY WORDS / TAGS


training, bedrijfs training, bedrijfstrainingen, workshop, workshops, voelen, onderhandelen, communiceren, samenwerken, groepstraining, coaching, spiegel, spiegelen, in zicht, inzicht, spiegelogie, jezelf, kind, fluisteren, paarden, paarden opstelling, bijzondere personen, hooggevoelig, ADHD, ADD, PDD-NOS, borderline, angsten, stoornissen. burn-out, persoonlijke groei en ontwikkeling, leiderschap, leiderschapstrainingen, gezinsvraagstukken, trauma, teambuilding, team-building, verbinden