TRAUMA OPSTELLINGEN"Prof. Dr. Franz Ruppert schrijft: 'Ik hoop dat het bewustzijn van trauma’s, bindingsstoornissen en verstrikkingen groeit. Ik hoop dat er in toenemende mate een aanbod van goede trauma therapie beschikbaar komt waardoor steeds meer mensen worden geholpen zich als autonome en zelfbewuste mensen in te zetten voor losmakende verstrikkingen in de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Daaraan wil ik mijn bijdrage leveren' En, daaraan wil ik , als oud-leerling van hem, ook positief bijdragen!"

(Ronald Osephius)

 


verstrikkingen wegnemen


Prof. Dr. Franz Ruppert heeft ontdekt dat er verstrikkingen op zielsniveau ontstaan en de bron zijn van;

  • de meeste relatieproblemen
  • als begin van verslavingsgedrag
  • angsten
  • stress
  • depressies
  • zelfs van schizofrenie.

Franz Ruppert is in zijn werk verder gegaan op de technieken van Bert Hellinger. Als psychotraumatoloog heeft hij zich verdiept, vanuit zijn theoretische- en praktijkkennis in combinatie met de systemische Opstellingen, in een (meervoudige) trauma die een mens (en zelfs organisatie. Denk hierbij aan onder andere FAMILIEBEDRIJVEN) kan hebben.

 

Trauma opstellingen (h)erkent vier soorten trauma:

  • Existentieel trauma (geen verweer mogelijk)
  • Verlies trauma (verliezen van iets met diep emotionele binding)
  • Symbiose- en bindingstrauma (geen gezonde binding met ouders)
  • Overgenomen trauma gevoelens (ongeaccepteerde generaties trauma's)

Er wordt door Ruppert gesproken over VERSTRIKKINGEN. Deze verstrikkingen worden veel van generatie op generatie overgedragen. Slachtoffers maken Slachtoffers!

 

www.ronaldosephius.nl IJsberg trauma hechting Bewust Groeien vanuit innerlijke kracht
ZIEKTE SYMPTOMEN ALS HET TOPJE VAN EEN IJSBERG

“De dagelijkse praktijk laat mij zien dat het in principe voor ieder mens mogelijk is zich uit de innerlijke gevangenis te bevrijden, de afsplitsingen te overwinnen en de gezonde structuren verder te ontwikkelen, hoe belastend het daaraan ten grondslag liggende trauma ook geweest is”

(Prof. Dr. F. Ruppert)

 


Het gezonde deel


Bij het werken met Trauma Opstellingen werkt Praktijk Osephius volgens de Ruppert methode waarbij vanuit het gezonde deel (Velsen = magische deel) gekeken wordt naar het Verlangen (autonomie). Dit wordt ook wel OMPT genoemd (Opstellingen Meergenerationele PsychoTraumatologie).  In de praktijk is gebleken dat het werken met Trauma Opstellingen (OMPT) een veel SNELLER RESULTAAT kan bieden in inzicht en er vanuit het gezonde deel verder gewerkt kan gaan worden.

 

De sessie


Gezien het thema is er vaak spraken van een 1 op 1 Opstelling. De begeleider (ik) laat zich hierbij zelf als het Verlangen opstellen zodat de cliënt (jij) kan zien en voelen wat er gebeurt. Of wordt er gebruik gemaakt van een Structuur Opstelling (bijvoorbeeld vloerankers) waarin cliënt (jij) zelf invoelt. Per sessie volgen jij en ik ons gevoel en zien wij beiden in wat op dat moment DE BESTE MANIER van opstellen is. Door in de opstelling direct ook andere, soms eeuwenoude en eigen ontwikkelde, transformerende methodieken toe te passen, worden er opmerkelijke SUCCESSEN behaald!

 


KEY WORDS / TAGS


trauma, traumata, ruppert, franz, ziekte, familie, opstellingen, genogram, inzicht, systeemopstelling, verlangen, wens, representant, opstelling, maassluis, zuid-holland, trauma opstelling, traumaopstelling, trauma opstellingen, traumaopstellingen, systemisch werk, systemisch therapeut, traumatherapie, relalatieprobleem, angst, depressie, hulpvraag, roepert, ompt, meergenerationele, stress, allergie, depressie, psych-k,