organisatie OVERTUIGINGEN / PATRONEN"Als oud internationaal ondernemer heb ik persoonlijk ervaren hoe het is om te innoveren, te expanderen, te reorganiseren, failliet te gaan en wat men zo netjes noemt “ondernemersrisico’s” daadwerkelijk persoonlijk te ondervinden. Na mijn bewust gekozen lange reis met de mooiste ontmoetingen, gesprekken en leerscholen ben ik er achtergekomen waartoe het menselijke brein werkelijk toe in staat is. Heb ik geleerd waarom bepaalde wensen maar niet uitkwamen. Dingen gewoonweg niet lukken. Ondanks al mijn energie en kracht. Overtuigingen en vooral Patronen! Had ik toen geweten, wat ik nu weet dan……. Deze kennis wil ik voor jou en/of jouw organisatie volledig beschikbaar stellen!"

(Ronald Osephius)

 


direct succesvol organisatie overtuigingen veranderen


Als Catalyst/Bedrijfs Sjamaan/Gids naar Vrijheid kan ik met jou en/of de betrokkenen van jouw organisatie specifieke methodes inzetten voor:

 • Diepgaande Organisatie- en/of Teamdoelstellingen
 • De principes van de Natuur voor duurzaam succes (planet, profit, people/win, win, win)
 • Uitzonderlijk Leiderschap
 • Excellent management
 • Top verkoopresultaten
 • Team- persoonlijke resultaten
 • Effectieve Communicatie
 • Gezondheid en Welzijn
 • STRESS / Burn-out reductie/voorkomen en omzetten in succes.

belemmerende/remmende overtuigingen


Binnen de dienstverlening Organisatie Opstellingen van Praktijk Osephius wordt het al genoemd. Wat als de daadwerkelijke realisatie van het Waarom, Hoe en Wat (De Gouden Cirkel van Simon Sinek) achterwegen blijft?

 In de Praktijk is gebleken dat vaak binnen (organisatie) trainingen, diverse aanpak van management en/of meer discipline GEEN VERSCHIL bieden wanneer onbewuste persoonlijke- en/of organisatie (remmende of belemmerende) OVERTUIGINGEN niet veranderen. Denk hierbij onder andere aan:

 • Dat lukt ons / mij nooit.
 • Wij hebben hier nu eenmaal mee te maken.
 • Wanneer er weer winst is dan....
 • Het ontbreekt ons gewoon aan kracht / energie / de juiste kennis / .....
 • Er is echt STRESS
 • Eerst dient dit te gebeuren en dan.....
 • Het is nooit goed genoeg.
 • Ja daar zijn wij gewoon weg niet goed in.
 • Wij hebben een bepaald verleden.
 • Vul hier maar jouw Overtuigingen in.........

Transformeren


Het duurzaam en met SUCCES veranderen van deze belemmerende Overtuigingen wordt ook wel Transformeren genoemd. Deze verandering is onder andere mogelijk met behulp van PER-K®!

 

www.ronaldosephius.nl PER-K Succes Bewust Groeien vanuit innerlijke kracht
PER-K SLEUTEL TOT DUURZAAM SUCCES!

"PER-K® is een gebruiksvriendelijke manier om de software van je geest te herschrijven zodat je prestaties verbeteren" 

(Robert M. Williams)

 


PER-K®


PER-K® activeert mogelijkheden (Possibilities), focust passende energie (Energy) en produceert herhaalbare resultaten (Results) - en deze combinatie is een sleutel (Key) tot duurzaam succes!

Dit duurzame SUCCES (Planet, Profit, People) wordt gegarandeerd door de Principes van de Natuur te gebruiken! Het zogenaamde Win-Win-Win principe.

 

Onderbewuste


De vraag is hoe jij dan toegang krijgt tot het transformeren van jouw en/of organisatie Overtuigingen? Door met behulp van PER-K® toegang te krijgen tot het Onderbewuste. De verzamelplaats van al jouw attitudes, waarden en Overtuigingen. Verschillende studies hebben bewezen dat 95 - 99 % van ons bewustzijn feitelijk Onderbewust is. De ijsberg zoals getoond binnen mijn dienst Trauma Opstellingen.  Ervaringen van zowel personen en organisaties die vaak in de eerste levensjaren worden opgedaan. Die ons zeg maar "programmeren".

 

Zelfs goed getrainde, gemotiveerde en toegewijde personen belemmeren zichzelf vaak omdat hun Onderbewuste de bewust nagestreefde successen tegenwerkt.

 

De methodes binnen PER-K® bieden, op de natuur gebaseerde, krachtige oplossingen om Onderbewuste Overtuigingen te "herprogrammeren". Hierdoor wordt duurzaam succesvol gedrag, acties en RESULTATEN VERZEKERD!

 


"Wat als je 's werelds beste business consultant kan inhuren met miljoenen jaren ervaring en bewezen trackrecord voor duurzaam succes? Dat doen we! De firma heet 'Natuur'" 

(Bruce H. Lipton)


patronen


Echter jij en de organisatie kunnen alle overtuigingen herprogrammeren zoveel als jullie willen, alleen als jullie de daarbij horende patronen niet aanpassen, gebeurt er vrij weinig aan verandering!

 

DURF jullie incoherente patronen ook te veranderen zodat ze voor jullie organisatie coherent worden. Jullie creëren hierdoor een nieuwe vorm die past bij de organisatie die jullie werkelijk (willen) zijn.

 

Hoe? Neem via onderstaande button contact op.

 


KEY WORDS / TAGS


PSYCH-K, PER-K, Lipton, Williams, Stress, Burn-out, Depressie, Angst, Team, Teambuilding, Leiderschap, leiderschap, team, building, bewustzijn, onderbewustzijn, hoger bewustzijn, bewust zijn, onderbewust zijn, management, geest, natuur, PPP, Duurzaam, perk, per-k, perc, stress, depressie, conflict, team, afdeling,