WORKSHOP thema OPSTELLINGEN"Tijdens netwerkbijeenkomsten en vanuit diverse samenwerkingen ontmoette ik ondernemers die, naast hun eigen diensten, hun relaties een extra dienst wilden aanbieden waaruit inzichten geboden kon worden. Hieruit zijn de Thema Opstellingen ontstaan. En vanuit de reacties van hun relaties is duidelijk op te maken dat dit een SUCCES is!"

(Ronald Osephius)

 


Wil jij als ondernemer/professional een TOEGEVOEGDE WAARDE (naast jouw eigen diensten) aanbieden, waarbij jouw relaties met inzichten naar huis gaan. Dan is Thema Opstellingen een prachtige oplossing hiervoor. Het Thema is meestal JOUW SPECIALISME. Want juist om die reden komen de relaties bij jou! Denk bijvoorbeeld aan kinderen, opvoeding, keuzes maken, groeien, financieel, opleiding, organisatie, ziekte, politiek etc. 

Met de inzichten die jouw relaties tijdens deze workshop krijgen, kunnen ze verder en blijft deze altijd aanvullend aan jouw eigen onderneming!

Echter jij als ondernemer toont aan jouw relaties dat jij hen in HUN VRAAG op diverse manieren kan en wilt ondersteunen!

 

Voor wie


ONDERNEMERS / PROFESSIONALS

(met uiteraard eventueel jouw particuliere relaties)

 

Heb jij een specifiek Thema waarin jij aan jouw relaties inzichten wilt bieden? Een Opstelling biedt hier een fantastische oplossing voor om INZICHTEN te krijgen!

Een Opstelling (ook wel systemisch werken genoemd), is een sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij inzicht over wilt krijgen. Dit kan een VRAAGSTUK zijn op diverse vlakken zoals relaties met partner of familie, angsten, overtuigingen, een terugkerend patroon in jouw leven, echter ook vraagstukken over werk of jouw positie binnen een team. Of juist een THEMA!

In een Thema Opstelling doen meerdere mensen mee. De deelnemer die het vraagstuk inbrengt kiest uit de andere deelnemers (de representanten)  de personen die zijn of haar situatie gaan representeren. Er ontstaat hierdoor een zogenaamd Wetend Veld. Representanten ervaren wat er speelt in het systeem van de vraagsteller en laten dat zien in houding, emoties en beweging. Tijdens de opstelling wordt weinig gesproken, het gaat er vooral om te ervaren wat zich van binnenuit laat zien.

De inzichten die uit een Opstelling naar boven komen, zijn elke keer weer voor elke deelnemer aan de workshop enorm VERRASSEND. Met deze inzichten kan men bewust verder in de (persoonlijke) GROEI!

 

Doel


Inzichten.

 

Duur


3 uur.

 

Locatie


Gewoon op de door jou gewenste locatie.

 

Investering


Omdat deze workshop bij jou wordt gegeven, is de investering altijd in overleg.

 KEY WORDS / TAGS


genogram, familie, familieopstelling, familieopstelingen, maassluis, zuid holland, zuid-holland, systeem, familie opstelling, hellinger, ruppert, velsen, dykstra, verlangen, trauma, traumata, wens, hulp, ziekte, incest, stress, misbruik, wetend veld, verbinding, familie opstelling maassluis, familie opstellingen maassluis, innerlijk kind, spanning, ongewenst gedrag, persoonlijke groei, persoonlijke ondersteuning, HUISKAMER, huis kamer, arts, fysiotherapeut, therapeut, gezondheidszorg, therapeutisch, coach, holistisch, systemisch,