Uit Isolement door Sloep (vandaag in het AD)

Vandaag was er korte aandacht door het Algemeen Dagblad voor een project dat door Ronald Osephius Inspirator sinds enige dagen begeleid wordt. Sloep Elbe....Werklozen re-integreren met opknapbeurt.

 

Zeesleper Elbe
Zeesleper Elbe


Vanuit een initiatief van Roger van der Kraan (contactpersoon van de zeesleper Elbe) is verslaggeefster Sandra Don van het AD tijdens de uitvoer van het project aanwezig geweest en heeft een aantal vragen gesteld omtrent het doel van deze werkzaamheden.

 


 

Eerst een korte intro omtrent zeesleper Elbe


De site www.zeesleperelbe.nl schrijft onder andere "De Elbe is binnengelopen voor een nieuwe carrière! Na jarenlange omzwervingen over alle wereldzeeën is de zeesleepboot Elbe teruggekeerd in Maassluis. Hier begint het boegbeeld van Hollands Glorie aan een nieuw bestaan als varend museumschip. De Elbe kent een rijke historie, met tal van maritieme wapenfeiten. In haar actieve loopbaan is dit schip in diverse gedaantes en onder verschillende namen over de hele wereld actief geweest. In 1959 begonnen als zeesleepboot werd zij in 1976 verbouwd tot loodsvaartuig. Vanaf 1985 gebruikte de milieuorganisatie Greenpeace haar als actieschip. Uiteindelijk is zij in 2002 onder haar oorspronkelijke naam en met de Nederlandse vlag in top teruggekeerd naar de haven waar het allemaal begon."

 

De restauratie van het schip


"De restauratie van de Elbe is een unieke operatie. Nog niet eerder is er in de Nederlandse museumwereld een schip van deze afmetingen gerestaureerd. De Elbe wordt het vlaggenschip van Maassluis Sleepboothaven, nu nog in oprichting. Daarnaast zal de Elbe in de toekomst deel gaan nemen aan grote maritieme festivals in binnen- en buitenland, om zich daar als trotse ambassadeur van ons land, de regio Rijnmond en de sponsors uit de maritieme wereld te presenteren aan een groot publiek.


In de eerste periode is door vrijwilligers en sponsors een start gemaakt met de restauratiewerkzaamheden. Zo is het helikopterdek verwijderd, is de voormast in oude staat teruggebracht en is de ankerlier gereviseerd. Ook het brugdek is in originele vorm teruggebracht en de radiokamer is opnieuw ingericht met originele apparatuur.

Het zinken in 2004 heeft alle werkzaamheden in een stroomversnelling gebracht. De machinekamer is compleet gedemonteerd. Vrijwel alle essentiële onderdelen zijn geconditioneerd, hulpmotoren zijn gereviseerd en de hoofdmotoren met koppelingen en de tandwielkast. Ook de elektrische installatie is verwijderd en de complete accommodatie is gedemonteerd. Met de massaal te hulp geschoten sponsoren is er vrijwel meteen weer een begin gemaakt met de opbouw van de machinekamer in vrijwel originele staat.

 

Het restauratieproces is heel goed te volgen aan de Govert van Wijnkade in Maassluis."

 

Nieuwe uitdaging. Restauratie Sloep


De sloep in orginele staat
De sloep in orginele staat

Bij de zeesleper Elbe hoort minimaal ook een Sloep in originele staat. Via allerlei omwegen, is men in het bezit gekomen van deze sloep. Op de foto hiernaast is te zien hoe deze in originele staat eruit dient te zien. Echter de sloep, die via Turkije terug gekomen is in Nederland, kent nu zes tot acht oranje lagen en dient op diverse punten extra (herstel) aandacht te krijgen.

 

Dukdalf


Huidige sloep
Huidige sloep

Gezien het vele werk dat er voor de Elbe zelf nog ligt, is men op zoek gegaan naar een andere oplossing. Deze is gevonden in de samenwerking tussen Gemeente Maassluis, Dukdalf en Ronald Osephius Inspirator.

 

Gemeente Maassluis heeft een fantastisch initiatief getoond door Dukdalf te vragen mensen beschikbaar te stellen.

 

Sinds 1 januari 2007 begeleid Dukdalf mensen bij het vinden van een baan. Als men, als inwoner van Maassluis, een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt men doorverwezen naar Dukdalf. Hier krijgt men een (tijdelijke) leerwerkplek aangeboden. Door aan het werk te blijven en door werkervaring op te doen, blijft men actief. Ook wordt men geholpen bij het zoeken naar een betaalde baan. Dit heet: Direct Werk.

 

Direct werk


Direct Werk is een leer- en werktraject. Nadat de gemeente een aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft ontvangen, wordt men aangemeld voor deelname aan Direct Werk. Re-integratieconsulenten van Dukdalf helpen bij het vinden van een reguliere betaalde baan. Men krijgt een leerwerkplek bij Dukdalf. Hier gaat men in beginsel 16 uur per week aan het werk met behoud van uitkering. Daarnaast wordt van verwacht dat men actief op zoek gaat naar werk. Hiervoor moet men, in overleg met een re-integratieconsulent van Dukdalf, gebruik maken van het inloopcentrum van Dukdalf. Alle bijzonderheden in het traject worden bijgehouden in een logboek welke is in te zien door een klantmanager van Sociale Zaken.

 

Leerwerkplek


Een Direct Werk traject duurt maximaal 13 weken. In deze periode worden de mogelijkheden op regulier werk onderzocht. Men begint op een leerwerkplek bij Dukdalf waar eenvoudig werk wordt gedaan. Tegelijkertijd wordt bekeken wat de vaardigheden zijn als werknemer. Bijvoorbeeld: Hoe is men als werknemer en als collega, hoe gaat men om met  leidinggevende, wat zijn de vaardigheden en kwaliteiten? Dit is belangrijk om te weten, zowel voor de werkzoekende als voor de toekomstige werkgever.

 

Verplicht


Het meewerken aan dit leer- en werktraject is een voorwaarde om een bijstandsuitkering te ontvangen. Deelname is dus verplicht. Als men niet meewerkt, kan de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sozawe) maatregelen nemen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat men geen uitkering krijgt.

 

Vervolgtraject


Als men tijdens het leerwerktraject nog geen betaald werk gevonden heeft, gaat men verder met een vervolgtraject voor 32 uur per week. Ook deelname aan dit vervolgtraject is verplicht. De inhoud van dit vervolgtraject hangt onder meer af van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Eén van de mogelijke vervolgtrajecten bestaat uit het verder werken met behoud van uitkering binnen of buiten Dukdalf. Een andere mogelijkheid is dat men een intensief bemiddelingstraject krijgt aangeboden. Indien nodig behoren een aanvullende training/scholing ook tot de mogelijkheden. Men kan dan werken aan de beroeps-vaardigheden en specifieke vaardigheden die men nodig heeft om een toekomstige beroep uit te kunnen oefenen. Ook tijdens het vervolgtraject wordt men begeleid door een re-integratieconsulent van Dukdalf.

 

Krantverslag AD
Krantverslag AD

Vrijwilligers Elbe


De Elbe is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers bieden hun tijd en kennis aan, aan de werkzoekende van Dukdalf, die via het vervolgtraject ingezet worden, om dit project in goede banen te leiden.


Doelstelling Dukdalf


Volgens de door de vrijwilligers Elbe te stellen kwaliteitseisen zal de sloep worden opgeleverd binnen de te stellen termijn en gedurende het project zal getracht worden de betrokken werkzoekende al doende het geloof in henzelf terug te brengen waardoor ze meer zicht krijgen op een verbeterde toekomst. Zicht op een baan wordt alleen geboden als dit daadwerkelijk zo is. Er worden geen valse beloftes gedaan. Wel zal er hard aan kwaliteit en eigen vertrouwen gewerkt worden.


Isolement


De werkplek
De werkplek

Met alleen een Sloep is er een start gemaakt, met daarbij de opdracht aan Ronald Osephius Inspirator om de betrokken mensen inzicht te gaan geven wat er nog meer mogelijk is. Vanuit RESPECT voor en met elkaar is aan dit project begonnen. Het woord Isolement klinkt dan misschien zwaar. Alleen is het te begrijpen dat wanneer je met een beperkt inkomen en vaak een samenloop van negatieve ervaringen een eigen wereld opbouwt, die vertrouwt en VEILIG voelt. Deze veiligheid is vaak ook nodig omdat het juist die kleine dingen zijn die zo worden gemist. Om daar uit te komen, is voor een ieder buiten deze wereld zo eenvoudig te begrijpen en zo vanzelfsprekend. Echter aanwezig in dat veilige eigen wereldje is het een grote stap om in te zien dat het vooral in jezelf zit om uiteindelijk weer naar "buiten" te treden. Dat heeft TIJD en VERTROUWEN nodig.

 

Zelf sturend


Met elkaar wordt het project stap voor stap opgebouwd. Zonder harde resultaateisen. Mooi is te zien dat door de groep zelf resultaten bepaald en ook behaald worden. Per dag zie je dat het enthousiasme in het project, elkaar en zichzelf toeneemt. Waarom? Er wordt elke keer ZICHTBARE RESULTATEN behaald. Er wordt INZICHT geboden! En hier ligt misschien wel de rode draad. Korte haalbare resultaten boeken, waardoor vertrouwen wint en eigen waarde aantoonbaar groeit.

 

Een mooie groep mensen. En dat is wat niemand mag vergeten. Het gaat hier over mensen die allemaal hun kwaliteiten bezitten en waar ik vanuit ga dat ze uiteindelijk weer hun eigen waarde in gaan zien en dat ze er absoluut ook bij horen!

 

Met inspirerende groet

 

Ronald Osephius Inspirator

+31 (0)6 - 21 55 66 00

 

Reactie schrijven

Commentaren: 2
 • #1

  Annemarie (maandag, 14 januari 2013 21:28)

  Een echt coachingproject, lijkt mij leuk om te doen. Mensen die helemaal geen zelfvertrouwen meer hebben in zichzelf, doordat ze al jaren thuiszitten, weer een doel geven. Met behulp van jou en door samen te werken en zijn met hun " lotgenoten" krijgen ze weer hoop voor de toekomst en zelfvertrouwen.
  Mooi project voor op je CV en je netwerk. Ze zullen je niet vergeten bij de Dukdalf en Gemeente Maassluis.

 • #2

  Ronald Osephius (maandag, 14 januari 2013 23:20)

  Annemarie dank voor je reactie. Elke eerste stap ligt bij jezelf. Alleen soms is het niet altijd makkelijk deze te maken. Door met ze mee te lopen, wordt het voor deze mensen makkelijker om weer iets te ondernemen. En vooral in te zien dat ze er nog steeds toe doen. Natuurlijk worden ze geen beloftes gedaan over het vinden van werk. Wel krijgen ze inzicht in hun eigen situatie en wat ze zelf kunnen veranderen. Daarnaast zie je dat meer en meer organisaties komen met een Maatschappelijk Verantwoorde Rol. Het zou prachtig zijn als mijn deelnemers zich kunnen en mogen bewijzen bij oa dit soort ondernemingen. Dan kan iedereen trots zijn en wordt niemand vergeten. En ja het is fantastisch om te doen en dankbaar werk!