Spelen

Dagelijks worden ons (on)bewust spiegels voor gehouden. De komende tijd wil ik een aantal spiegels met jou delen.

 

Mr. Marvis


Vandaag is het de #wijsheid van Mr. Marvis.  Op een label van hen in een broek kwam ik de volgende #spiegel tegen;

Message from Mr. Marvis;

 

“Play every day.”

 

Wat betekent spelen voor jou?

 

Meer details over Spelen? Lees dan verder……..

 

Spelen de details


“De vrijheid om jouw eigen nieuwsgierigheid te volgen.”

 

Dat is wat ik al heel mijn leven doe. Vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid het antwoord vinden op de gedachte die in mij opkomt. En nu professioneel voor mijn cliënten en opdrachtgevers op de vraag die mij wordt gesteld.

 

En, dit antwoord te delen.

 

Daarom noemden ze mij voor het systeem in de eerste klas al “te speels”. Nu zullen de kinderen wel een diagnose krijgen in een bepaald spectrum. Zodat ze vaak aangepast (gevormd) en gedrogeerd terug het systeem in kunnen, waardoor bij hen de energiegaten ontstaan en/of niet gevuld worden. En, ze gevoelig worden van prikkels van buiten en/of in zichzelf keren. Ik noem dit hoog alert zijn.

 

Terwijl deze kinderen, als ze vanuit veiligheid en vertrouwen #waardering krijgen om wie ze zijn, juist zo mooi in vrijheid in het leven staan. Vanuit hun hoog sensitief zijn.

 

Ik kan echt uit eigen ervaring spreken.

 

Weet dat in jou altijd het kind aanwezig zal zijn en blijven. De vraag is alleen hoeveel ruimte en waardering hiervoor nog is door jou en jouw omgeving?

 

Durf jij nog te spelen (met de vraag die jij hebt)?

 

Nieuwsgierig te zijn en te blijven.…ruimte te hebben voor….?

 

“Let’s Play!”

 

Vanuit nieuwsgierigheid kijken naar elke vraag. Dan niet gelijk met het antwoord komen. Neen nog even doorspelen.

 

Zakelijk is Ricardo Semler hier een mooi voorbeeld van. Als hij dacht het antwoord op zijn vraag gevonden te hebben, ging hij toch nog even door met #nieuwsgierig zijn of er toch nog een beter antwoord/oplossing was. Hierdoor zijn zijn organisaties constant succesvol in beweging en weerbaar gebleven. Twee kenmerken van een organisme dat blijft leven.

 

Als jij spelen-der-wijs met elk vraagstuk kan omgaan. En, hierbij jouw gedachten, gevoelens en gedragingen gedeeld kunnen worden, kan dit alleen maar leiden tot een en/of jouw kosmische #groei. Alle betrokken zullen dan steeds meer in eenheid zijn. Een geheel.

 

Want door veilige en vertrouwde innerlijke sturing met de combinatie van cocreatie (leren), verbinding (communiceren) en spelen (delen) gaat het in jou natuurlijk stromen en kan jij daarin steeds beter navigeren richting jouw hoger doel. Jouw Purpose.

 

Door van elkaar te durven leren, echter dit ook van jouzelf te doen, ontstaat er harmonie en balans, zijnde cocreatie.

 

Van harmonie wordt geschreven; samen creëren wat nog niet was en meer is dan de som der delen. Vanuit nieuwsgierigheid durven te leren.

 

Van balans wordt geschreven; schoonheid door welkom heten, waarderen en integreren. Samen spelen door vanuit verbondenheid in verbinding te zijn.

 

spelen-der-wijs


 

Bij natuurvolkeren worden kinderen net na hun geboorte dicht bij de moeder gedragen. De kinderen bewegen mee in het (dagelijkse) ritme van hun moeder en de natuur. Hetgeen een veilige borging realiseert. Uit laten huilen of laten huilen kent men daar niet. Deze emotionele trilling/toon van het kind resoneert met de moeder en wordt direct door de ouders ‘opgepakt’.

 

Aan elk signaal wordt gehoor gegeven.

 

Daarnaast leren de kinderen spelen. Vrij te zijn in hun beweging en hierdoor zichzelf en de wereld te ontdekken. In het leren omgaan met hun vrijheid ontdekken natuurkinderen de grenzen daarvan en ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden. Deze bewegingen vormen hen en leert hen grenzen spelenderwijs te accepteren.

In het huidige westen wordt er al gesproken over allerlei soorten van moeders, bijvoorbeeld de helikopter moeders, die controle over hun kind en de omgeving willen hebben. Of over kinderen die beperkt worden in hun vrijheid door alleen nog maar in de tuin te mogen spelen.

 

En kijk eens naar organisaties.

 

Hoe vrij wordt men daar nog gelaten? Kan er nog gespeeld worden met elkaars wijsheid? Of heerst hier de dwangmatige macht?

 

Vergeet niet dat iedereen altijd een kind zal blijven. Laten wij de bewegingsvrijheid weer teruggeven en ons kindsdeel weer laten spelen. Ik gun jou werkelijke alle vrijheid in jouw bewegingsruimte.

 

"Een groot man is hij die zijn kinderlijk hart niet verloren heeft"

(Mencius 371-287 V.C.)

 

blik verruimen en dieper gaan


 

Door te spelen ontstaan er allerlei positieve neven effecten. Ik noem er een aantal.

 

  • Door door te spelen, te observeren, vragen te stellen en werkelijk te luisteren. verruim jij jouw blik. Wees nieuwsgierig en durf steeds verder te gaan. Betrek hierbij jouw hart en buik door te voelen en jouw brein door met feiten te werken. Verruim jouw blik door het overzicht te behouden. Het zogenaamde overview effect.
  • Daarbij heeft spelen twee leuke andere neven effecten. Het maakt jou intelligent en houdt jou jong.

 

Omtrent nieuwsgierig steeds dieper gaan, is de leer van Socrates een goed voorbeeld.

 

“Wat is dit?”

 

En het antwoord hierop is dan niet voldoende. Want op het antwoord wordt weer dieper ingegaan. Alsof jij het niet weet, blijf jij de vraag stellen wat het is. Om op deze manier steeds dieper in de vorm van de materie te geraken. Bij de kern te komen.

 

Men speelt eigenlijk met het antwoord.

 

Men blijft nieuwsgierig naar de kern van de materie. Zodat degene die zijn of haar beeld heeft van iets eventueel dat beeld door de vragen kan bijstellen. Nieuwsgierigheid is dus eigenlijk een beetje spelen. En mij is altijd geleerd: “spelen is delen.”

 

Dus blijf nieuwsgierig als jij naar binnen gaat. Wees niet tevreden met het eerste antwoord dat jij tegenkomt. Zoek dieper en dieper. Pel jouw ui. Pel de ui van de organisatie. Van de Tribe!

 

Echter blijf niet te lang diep graven. Ga met het antwoord spelen-der-wijs om. Probeer niet van te voren de hele diepte te willen kennen. Alles al op papier te willen hebben, voordat jij werkelijk start. Spelen-der-wijs is juist met alle betrokkenen iets ontdekken en zo steeds dieper tot de kern doordringen.

 

Kies ervoor tijdig al vanuit nieuwsgierigheid aan een oplossing/antwoord/ontwikkeling te beginnen, volgens het principe:

 

“Good enough for now. Safe enough to try”

 

Dan weer nieuwsgierig te zijn naar de uitkomst. Hierbij even stil bij te staan Deze bij te stellen en weer nieuwsgierig dieper te gaan.

 

spelen mag zelfs in jouw rol als leider


 

Brené Brown heeft vanuit het begrip Social Learning onderzocht wat rijke en inspirerende mensen kenmerkt. Ze spelen, is één van die gezamenlijke kenmerken.

 

In deze moderne tijd heeft het bedrijf Google tien jaar onderzoek gedaan wat nu de beste #leider is. Na dit onderzoek zijn ze hun trainingsprogramma gaan aanpassen en is het verloop van personeel enorm verbeterd.

 

Google kwam onder andere met onderstaande kenmerk;

 

Een goed leider volgens Google;

 

  • Geeft teamleden vertrouwen en doet niet aan micro-management; door de leden vrijheid te geven, met eigen ideeën te laten komen, fouten te laten maken en flexibiliteit te bieden = leren en spelen vanuit nieuwsgierigheid Kenmerken van #psychologische veiligheid.

Als jij als leider met anderen spelen-der-wijs bezig bent, vraag dan wel jouzelf af of jij speelt om te winnen of om niet te verliezen?

 

Het verschil?

 

Steeds beter willen zijn/doen, dan…. = spelen om niet te verliezen.

Steeds meer willen zijn/hebben, dan….= spelen om te domineren.

 

En, hoe lees jij nu het label van Mr Marvis?

 

Met inspirerende groet

 

Ronald Osephius

ronald@ronaldosephius.nl

+31(0)6 21 55 66 00

Reactie schrijven

Commentaren: 0